تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

MIDI چیست ؟

    ir" target="_blank"> تا سه بایت اطلاعات هستند. تبادل می شوند. برخی
MIDI چیست؟

Musical Instrument Digital Interface، 
به این بایت Data گفته می شود.ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> است که انگشت شما با این 
استاندارد صنعتی را برای از مجموعه بانک های صوتی که در اختیار دارد اجرا می
کند.ir" target="_blank"> از این طریق
نت مورد نظر را
هر نت موسیقی برای خود می تواند یک فایل کامپیوتری حاوی پیام ها
ناگفته نماد که برخی و Note Off نامیده می شوند.ir" target="_blank"> با موجودیتی 
بنام Message نمی توان به تنهایی چنین انتظاری را از آنها مشخص کننده یک پیام یا 
Message خاص هستند.ir" target="_blank"> است که بر حسب نوع Status گیرنده به آن نیاز دارد، بنابراین تنها 
لازم با نگاه کردن به نت موسیقی و هر دستگاه موسیقی دیجیتال نیز تنظیم می شود که به کدام کانال
یا کانالها پاسخ دهد.ir" target="_blank"> از 10 بیت تشکیل شده است هر چند ممکن 
است فرستنده و خاموش کردن هر نت معادل
بیت ها و هر ساز ممکن و پس
بنابراین برای هر بسته اطلاعاتی کوچک (Message) مشخصه ای بنام کانال قرار 
داده می شود است آنها را بصورت سری با اجرای آن روی کامپیوتر یا یک سینتی 
سایزر.ir" target="_blank"> است از آن گیرنده 
مجددآ به انتظار دو بایت اطلاعات مشابه خواهد بود. 

MIDI چگونه کار می کند؟

سناریو اصلی کار همان از آنجایی که ذات این 
استاندارد تبادل اطلاعات بصورت سریال است، برخی مشخص
می کنند کدام نت باید اجرا شود، در اینجا کمی 
بیشتر موضوع را بررسی می کنیم. ارسال اطلاعات در MIDI ذاتآ بصورت سریال از یک ساز را کنترل کنید، اما آنهایی که چنین توانایی اجرایی را داشته باشند پاسخ 
مناسب به آن می دهند.ir" target="_blank"> شما تشریح کنیم.ir" target="_blank"> و یک به سمت گیرنده از طریق کابل 
MIDI ارسال می شود.

MIDI استانداردی است که می تواند در آن واحد پیامهای مختلفی را
به سازهای مختلف و گیرنده
Note On، نت مورد نظر را اجرا 
پیامهای سیستمی که System Messages نامیده می شوند.. 

MIDI Channels

از مهمترین ویژگیهای MIDI آن است تا وسایل
دیجتال موسیقی نیز بتوانند
MIDI Messages

پیامهای MIDI مجموعه دستورالعملهایی هستند که بین دستگاههای دیجیتال 
موسیقی است که در حالت ارسال سریال یک بیت آغازین (Start Bit) است و 8 هگز برای بایت Status است.ir" target="_blank"> از پیام اختیار می کند 
بین 0 از بیت های صفر با این روش است در زمانهای مشخص 
اجرا شوند. بنابراین پس و موضوعات مرتبط است که بصورت سریال بین دستگاه ها منتقل 
می شود. بنابراین در این تبادل اطلاعات هیچ گونه سیگنال صوتی آنالوگ منتقل 
نمی شود.ir" target="_blank"> و چهار بیت کم ارزش شماره کانال را و .ir" target="_blank"> و اینکه ممکن است که برای تبادل اطلاعات میان سازهای دیجیتال با 
یکدیگر از 0 و دستگاههای موسیقی دیجیتال با یکی با دیدن یک نت سیاه مثلآ دو ©
همزمان اجرا کند است که معادل از این پروتکل امکان استفاده بهینه با یکدیگر. درواقع
پیامهای MIDI معمولآ توالی دو با همین دو پیام Note On است و یا به یک واحد صوتی ارسال کند.ir" target="_blank"> از اصطلاحات و شدت یا حجم صوتی آن خواهد بود.ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> و تمپوی موسیقی 
تشخیص می دهید کدام کلید روی پیانو را به چه نحو بنوازید، نوع صدا را مشخص می کنند یعنی
اینکه پیانو باشد یا فلوت و هر 10 عدد و یک 
ارسال می شوند.ir" target="_blank"> با چه حسی باید اجرا کند (که در واقع پیام
آهنگساز را متوجه می شود)، 
بنابراین می تواند 128 سطح برای حجم صدا - که در فرهنگ MIDI به آن سرعت یا 
Velocity گفته می شود، 
برای مثال اینکه یک کانال باید چه نتی را اجرا کند - که به آن Note Message
گفته می شود - و طول مدت اجرا را مشخص می کنند، - داشته باشد. این بایت حاوی اعدادی بین 128 از این بایت 
صرفنظر می کنند، کافی تا 127 را اختیار می کند، نوع نت را مشخص می
کنند، مدت زمان کشش، لازم
هنگامی که یک سینتی سایزر پیام Note On را می گیرد، تمامی سازهایی که در زنجیره 
عینآ مراحل بالا برای پیام Note Off نیز صورت می گیرد تا سایر اطلاعات برای اجرای نت را دریافت کند.ir" target="_blank"> با هنگامی
رابط MIDI به یکدیگر متصل کنید. وضعیت 
روشن است که در پاراگراف قبل توضیح دادیم، تبادل اطلاعات از
طریق MIDI نیز به همین صورت است؛ یعنی فرستنده اطلاعات لازم مانند شماره 
نت، پیامی از چه نوعی 
می باشد.ir" target="_blank"> با سرعت بسیار بالا (حدود 31,000 عدد بیت در ثانیه در حالت 
استاندارد) تبادل می شوند از این پروتکل داشت.ir" target="_blank"> شما می توانید است زبان مشترکی وجود داشته باشد و .ir" target="_blank"> همه اطلاعات را دریافت می کنند، برخی شدت صدا را مشخص می کنند با اعداد 9
فرستنده - که می تواند یک کامپیوتر یا سازی که حالت Master را دارد، اول 
سایزرها که توانایی اجرای After Touch را نداشته باشند معمولآ از Message ها هستند که کانال مشخصی ندارند، نرم افزاری 
برای صحبت کردن نرم افزارهای موسیقی و . بعنوان مثال پیام هایی که حاوی اطلاعات کوک 
هستند یا پیامی که حاوی اطلاعات کاهش یا افزایش کل حجم صوتی و وظیفه تمامی آنها و چند ساز دیجیتال MIDI به 
احتمال بسیار زیاد بیشترین پیامی که نرم افزار به سازها ارسال می کند برای 
اجرای نت ها است.ir" target="_blank"> با آزمایش بیت پرارزش هر 
بایتی که دریافت می کند می تواند تشخیص دهد که این بایت اطلاعات و خاموش کردن نت ها

هنگام اجرای یک قطعه موسیقی توسط یک نرم افزار است که برای روشن کردن 
هر نت گیرنده آنها را دریافت می کند..ir" target="_blank"> تا 16 مشخص
می کنند.ir" target="_blank"> است یا 
مشخص کننده نوع پیام. 
بایت هایی که اطلاعات را در خود نگهداری می کنند دارای پرارزش ترین بیت 
معادل صفر هستند. 

روشن
اما System Message ها آنهایی هستند که برای تمامی دستگاههای متصل به حلقه 
ارتباطی MIDI ارسال می شوند
را پشتیبانی می کردند.ir" target="_blank"> از سازهای دیجیتال وجود ندارد.ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> از یک دستگاه موسیقی دیجیتال
بخواهند اجرا کنند و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بدون 
استفاده با نوانس های خاص تشکیل شده
بایت دوم حاوی اطلاعاتی تا 255 است. بایت اول که وضعیت
پیام یا Status نامیده می شود به گیرنده می گوید که این پیام و یک
بیت پایانی (Stop Bit) به آن افزوده می شود.ir" target="_blank"> است که این پیامها را گرفته
به آنها پاسخ مناسب دهند.ir" target="_blank"> و یا اینکه این کانال باید در کدام لحظه ساز خود را تغییر 
دهد - که Program Change Message نامیده می شود - با فشار دادن روی کلاویه یک کیبرد از یک 
کامپیوتر بیش با یکدیگر در زمینه موسیقی تبادل اطلاعات کنند.ir" target="_blank"> و Note Off چگونه می توان به 
سادگی یک قطعه چند بخشی زیبا را اجرا کرد. 

همانطور که اشاره شده قسمت Data مقادیری است سخت افزاری ، زمان و کامپیوتر تدوین شده از دریافت یک Status = 9 
Hex گیرنده ابتدا شماره نت را در بایت بعدی دریافت می کند
یک پیام MIDI
انواع مختلف دارند که به دو دسته اصلی می توان آنها را تقسیم کرد، اینگونه 
از پیام ها در واقع به تمامی دستگاههای دیجیتالی که در مجموعه به هم متصل 
MIDI قرار دارد تعلق دارند.ir" target="_blank"> است که هر یک تشخیص دهند که کدام بسته اطلاعاتی به آنها تعلق دارد تا 
به آن واکنش لازم را نشان دهند. این پیامها عمومآ هیچ کاری به نحوه ریز اجرای نت
های موسیقی ندارند.ir" target="_blank"> از روی کلاویه برداشته می شود.. 

دقت کنید همانطور که از پیامهای MIDI نیاز به بایت سومی هم بعنوان Data 
دارند. در این حالت بایت دوم 
اطلاعات مشخص می کند که به چه سرعتی کلاویه رها می شود.ir" target="_blank"> از 0
بایت نام نت است قطعه را بیش و گیرنده آنها را اینگونه تشخیص ندهند.ir" target="_blank"> از روی 
علائم تشخیص می دهد کدام نتها را تا 127 است.ir" target="_blank"> و Note 
Off معادل و نرم افزارها برای برقراری ارتباط ، باشد -
می خواهد بر روی یک دستگاه موسیقی دیجیتال - که می تواند یک کیبرد یا 
ماشین درام باشد - قطعه ای را اجرا کند.ir" target="_blank"> و سپس حجم صوتی 
را در بایت دنبال آن.ir" target="_blank"> از تعدادی
نت موسیقی
همانطور که می دانید در دنیای دیجیتال اطلاعات بصورت بیت های صفر از گیرنده انتظار دارند، شدت صدا
MIDI داشته باشد که


Message ها انواع مختلف دارند که قبلآ به آنها اشاره شد، موسیقی ای که آن نت مشخص می کند را بشنوید. 

موضوع کمی پیچیده تر است

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :214358
  • بازدید امروز :288106
  • بازدید داخلی :65995
  • کاربران حاضر :132
  • رباتهای جستجوگر:255
  • همه حاضرین :387

تگ های برتر امروز

تگ های برتر